Czy koszt podręczników jest wliczony w cenę kursu?

Nie, koszt podręczników jest pokrywany przez słuchacza. Ich zakup jest jednak organizowany przez prowadzącego zajęcia po zawiązaniu grupy lub przy zmianie podręcznika. W takiej sytuacji prowadzący kupuje podręczniki dla całej grupy z możliwością wynegocjowania dodatkowego rabatu.