Czy po pięćdziesiątce nadal jestem w stanie nauczyć się języka angielskiego?

angielski dla seniorów warszawaEfekty w przyswajaniu języka obcego są kwestią bardzo indywidualną i zależą od wielu czynników, m.in. od motywacji uczącego się, jego zaangażowania w utrwalanie nowo poznanego materiału, własnych poszukiwań najlepszych dla siebie metod zapamiętywania itd. Na pewno potrzebna będzie duża doza cierpliwości do samego siebie i świadomość, że proces nauki przebiega zupełnie inaczej niż u dzieci i młodzieży. Dlatego nie ma sensu porównywanie stopnia swoich postępów np. z wnukami.