Jak wygląda rok kalendarzowy kursu?

Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem roku akademickiego
oraz szkolnego. Pierwszy semestr zaczyna się w październiku i kończy
w styczniu, drugi natomiast trwa od marca do czerwca.

Przerwa międzysemestralna odbywa się w tym samym terminie co ferie zimowe dla szkół podstawowych w województwie mazowieckim i trwa dwa tygodnie.