W jakich terminach odbywają się zajęcia?

Zajęcia w ramach zajęć fakultatywnych Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbywają się zgodnie z harmonogramem roku szkolnego, od października do czerwca.

Nie ma zajęć podczas ferii bożonarodzeniowych, zimowych (w terminach województwa mazowieckiego) oraz wielkanocnych.

Kursy wakacyjne mają miejsce w lipcu i sierpniu.