Oferta

angielski dla seniorów warszawa

Kursy angielskiego dla seniorów w ramach zajęć fakultatywnych Uniwersytetu Trzeciego Wieku (październik- czerwiec)

Moja oferta skierowana jest do osób dorosłych, od około 50. roku życia.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają 1,5 godziny wg kalendarza roku szkolnego (nie ma zajęć podczas ferii zimowych, bożonarodzeniowych i wielkanocnych)
Spotkania w ramach kursu angielskiego odbywają się raz w tygodniu i trwają 1,5 godziny.

Zajęcia mają pomóc w przełamaniu bariery praktycznego posługiwania się językiem obcym, często spotykanym u osób dorosłych. Stąd szczególna koncentracja na kształceniu umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu.

Zajęcia odbywają się w grupach do 10 osób.

Program zajęć oraz materiały edukacyjne dostosowane są do potrzeb osób dorosłych, np. słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Osoby zainteresowane rozpoczęciem nauki „od zera”zapraszam do kontaktu we wrześniu, gdyż grupy „zero” rozpoczynają pracę najczęściej na początku roku szkolnego czyli ok. połowy października.

Osoby, które miały już kontakt z językiem mogą dołączyć do odpowiedniej grupy w każdej chwili, po wspólnym określeniu potrzeb edukacyjnych słuchacza.

W obu przypadkach proszę o zgłoszenie chęci rozpoczęcia nauki telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dane kontaktowe znajdziecie Państwo w zakładce Kontakt.

Zapraszam na lekcje angielskiego dla dorosłych oraz na wakacyjne kursy angielskiego!