Czy po pięćdziesiątce nadal jestem w stanie nauczyć się języka angielskiego?

angielski dla seniorów warszawaOczywiście, na naukę języka obcego nigdy nie jest za późno. Zajęcia dla seniorów
są przygotowane specjalnie pod Państwa potrzeby. Wystarczy chęć i wytrwałość
w przyswajaniu sobie nowej wiedzy, a praca w grupie rówieśników bez wątpienia będzie czynnikiem motywującym.

Rozpoczęcie kursu języka angielskiego
może być również pierwszym krokiem
do przełamania strachu przed nowymi doświadczeniami, co pozwoli Państwu cieszyć się życiem bez ograniczeń.

Po jakim czasie będę mógł samodzielnie porozumiewać się w języku angielskim?

Efekt kształcenia zależy głównie od samego uczącego się. Mają na to wpływ jego zdolności, predyspozycje, motywacja oraz praca indywidualna, dlatego nie można jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie.

Jak wygląda rok kalendarzowy kursu?

Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem roku akademickiego
oraz szkolnego. Pierwszy semestr zaczyna się w październiku i kończy
w styczniu, drugi natomiast trwa od marca do czerwca.

Przerwa międzysemestralna odbywa się w tym samym terminie co ferie zimowe dla szkół podstawowych w województwie mazowieckim i trwa dwa tygodnie.

Czy przed zapisaniem się na kurs można uczestniczyć w lekcji pokazowej?

Tak, każdy zainteresowany ma prawo do bezpłatnego uczestnictwa w jednej lekcji. Dzięki temu można wstępnie zapoznać się z metodą nauczania.

Jak długo trwa jedno spotkanie?

1,5 godziny – to najbardziej efektywny czas trwania zajęć z języka obcego.

Jak często odbywają się zajęcia?

Zajęcia z języka angielskiego dla seniorów odbywają się raz w tygodniu.

W jakie dni odbywają się zajęcia?

W zależności od grupy we wtorki lub czwartki.

Gdzie odbywają się zajęcia?

Spotkania odbywają się na warszawskim Bródnie, w Domu Kultury „Świt”, przy ul. Wysockiego 11.

Czy koszt podręczników jest wliczony w cenę kursu?

Nie, koszt podręczników jest pokrywany przez słuchacza. Ich zakup jest jednak organizowany przez prowadzącego zajęcia na początku semestru.