Czy przed zapisaniem się na kurs można uczestniczyć w lekcji pokazowej?

Tak, każdy zainteresowany ma prawo do bezpłatnego uczestnictwa w jednej lekcji. Dzięki temu można wstępnie zapoznać się z metodą nauczania.

Czy po pięćdziesiątce nadal jestem w stanie nauczyć się języka angielskiego?

angielski dla seniorów warszawaEfekty w przyswajaniu języka obcego są kwestią bardzo indywidualną i zależą od wielu czynników, m.in. od motywacji uczącego się, jego zaangażowania w utrwalanie nowo poznanego materiału, własnych poszukiwań najlepszych dla siebie metod zapamiętywania itd. Na pewno potrzebna będzie duża doza cierpliwości do samego siebie i świadomość, że proces nauki przebiega zupełnie inaczej niż u dzieci i młodzieży. Dlatego nie ma sensu porównywanie stopnia swoich postępów np. z wnukami.

Po jakim czasie będę mógł samodzielnie porozumiewać się w języku angielskim?

Efekt kształcenia zależy w dużej mierze od samego uczącego się. Mają na to wpływ jego zdolności, predyspozycje, motywacja oraz praca indywidualna, dlatego nie można jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie.

W jakie dni odbywają się zajęcia?

Zajęcia w ramach zajęć fakultatywnych Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w zależności od grupy, odbywają się w poniedziałki, wtorki lub czwartki. Kursy wakacyjne w trybie dwa razy w tygodniu mają miejsce w poniedziałki i czwartki, oraz kursy w trybie trzy razy w tygodniu w poniedziałki, środy i piątki.

W jakich terminach odbywają się zajęcia?

Zajęcia w ramach zajęć fakultatywnych Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbywają się zgodnie z harmonogramem roku szkolnego, od października do czerwca.

Nie ma zajęć podczas ferii bożonarodzeniowych, zimowych (w terminach województwa mazowieckiego) oraz wielkanocnych.

Kursy wakacyjne mają miejsce w lipcu i sierpniu.

Jak często odbywają się zajęcia?

Zajęcia z języka angielskiego dla seniorów w ramach zajęć fakultatywnych Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbywają się raz w tygodniu.

Zajęcia kursów wakacyjnych dwa lub trzy razy w tygodniu.

Jak długo trwa jedno spotkanie?

1,5 godziny – to najbardziej efektywny czas trwania zajęć z języka obcego.

Gdzie odbywają się zajęcia?

Spotkania odbywają się na warszawskim Bródnie, w Domu Kultury „Świt”, przy ul. Wysockiego 11.

Czy koszt podręczników jest wliczony w cenę kursu?

Nie, koszt podręczników jest pokrywany przez słuchacza. Ich zakup jest jednak organizowany przez prowadzącego zajęcia po zawiązaniu grupy lub przy zmianie podręcznika. W takiej sytuacji prowadzący kupuje podręczniki dla całej grupy z możliwością wynegocjowania dodatkowego rabatu.