Angielski dla dorosłych to moja specjalność.

Znam potrzeby i możliwości nauki osób w starszym wieku i uwzględniam je w moich kursach.
Start / O mnie
nauka angielskiego dla seniorów

Edukacja Trzeciego Wieku

Czyli angielski dla osób w wieku 55+.

Moja firma, Edukacja Trzeciego Wieku, powstała w 2007 roku. Pomysł na własną językową działalność edukacyjną narodził się podczas kilkuletniej pracy w międzynarodowym środowisku. Wtedy angielski był dla mnie jedynym językiem komunikacji zawodowej oraz prywatnej.

Już od kilkunastu lat regularnie prowadzę zajęcia z języka angielskiego dla dorosłych w Warszawie, współpracuję również ze stołecznymi Uniwersytetami Trzeciego Wieku. Dzięki temu na co dzień doświadczam, jak bardzo proces edukacyjny seniorów różni się od nauczania dzieci i młodzieży. Osoby dorosłe mają zupełnie inną motywację, znacznie większe bariery emocjonalne i często zupełnie inne oczekiwania, dlatego najlepiej czują się wśród swoich rówieśników.

Przyjemnie i pożytecznie

Prowadzone przeze mnie w Warszawie kursy angielskiego dla seniorów to wspaniała szansa na spotkanie z grupą indywidualności chętnych do dzielenia się swoimi doświadczeniami, jak również wdzięcznych słuchaczy. Bo udział w moich kursach to nie tylko nabywanie umiejętności praktycznego posługiwania się językiem, ale także doskonały sposób na spędzenie wolnego czasu.

Zapraszam do zapoznania się z ofertą!

Co warto wiedzieć o angielskim dla seniorów?

Jak uczę? Jak wyglądają zajęcia? Odrobina informacji przydatnych, jeśli nie są Państwo zdecydowani. Zapraszam też oczywiście do kontaktu osobistego!

Zajęcia są prowadzone metodą tradycyjną, która równolegle rozwija umiejętności mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania, bazując na nieustannie doskonalonej znajomości gramatyki i słownictwa.
Pracujemy na podręcznikach brytyjskich wydawnictw językowych dla osób dorosłych oraz autorskich materiałach przygotowanych przez prowadzącą.

Do grup przyjmowane są wyłącznie osoby 55 plus, z uwagi na w miarę wyrównane możliwości percepcyjne dla tej grupy wiekowej. Osoby młodsze pracują w innym tempie, mają inne motywacje. Poza tym obecność młodszych osób deprymuje starszych, obniża ich samoocenę i w efekcie zaburza właściwy proces edukacyjny.
Grupy liczą maksymalnie 10 osób, co umożliwia indywidualny kontakt lektora z każdym kursantem. Z drugiej strony praca w małej grupie mniej krępuje niż zajęcia indywidualne.

Zajęcia odbywają się w miłej, przyjacielskiej atmosferze. Kursanci wzajemnie się wspierają, pracując w parach czy małych grupach. Na zajęciach zawsze jest czas na wymianę swoich doświadczeń, poglądów, podzielenie się ciekawymi informacjami.
Uczestnicy zajęć mogą zgłaszać swoje pomysły, sugestie dotyczące prowadzenia zajęć bądź materiałów czy zagadnień, które chcieliby poruszyć.

Przed pandemią zajęcia odbywały się wyłącznie stacjonarnie w Domu Kultury Świt. W czasie pandemii większość grup nauczyła się pracować zdalnie. W związku z tym jest możliwość wyboru formy spotkań: stacjonarnej, zdalnej lub hybrydowej.

Równolegle ze zdobywaną wiedzą językową uczestnicy kursu przełamują bariery wstydu, nawiązują nowe relacje, poznają nowe technologie (np. nauka online), stymulują swój umysł, starając się sprostać nowym wyzwaniom. Efekty? To nie tylko nabyte umiejętności językowe, ale i wyższa samoocena, większa satysfakcja z życia i radość.