O mnie

angielski dla seniorów warszawa
Moja firma, Edukacja Trzeciego Wieku, powstała w 2007 roku. Pomysł na własną językową działalność edukacyjną narodził się podczas kilkuletniej pracy w międzynarodo- wym środowisku. Wtedy angielski był dla mnie jedynym językiem komunikacji zawodowej oraz prywatnej.

Już od czterech lat regularnie prowadzę zajęcia z języka angielskiego dla dorosłych
w Warszawie, współpracuję również ze stołecznymi Uniwersytetami Trzeciego Wieku. Dzięki temu na co dzień doświadczam, jak bardzo proces edukacyjny seniorów różni się od nauczania dzieci i młodzieży. Osoby dorosłe mają zupełnie inną motywację, znacznie większe bariery emocjonalne i często zupełnie inne oczekiwania, dlatego najlepiej czują się ze swoimi rówieśnikami.

Prowadzone przeze mnie w Warszawie kursy angielskiego to wspaniała szansa na spotkanie z grupą indywidualności o sprecyzowanych poglądach oraz mogących podzielić się wieloma fascynującymi doświadczeniami.
W związku z tym lekcje angielskiego dla seniorów to nie tylko nabywanie umiejętności praktycznego posługiwania się językiem, ale także doskonały sposób na spędzenie wolnego czasu.